Organisaties
Klik op onderstaande link 1

Adviesbureaus
DRENTHE Peter Bos Bouwadvies
FLEVOLAND CMO Flevoland is het Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in Flevoland.
FRIESLAND Partoer, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling in de provincie Frysl‚n.
NOORD BRABANT Zet adviseert, vernieuwt en ondersteunt de sociale infrastructuur in Noord Brabant. Onze expertise ligt bij vraagstukken op gebied van wonen, welzijn en zorg. Wij begeleiden processen waar meerdere partners bij zijn betrokken.
LIMBURG De Federatie van Gehandicaptenorganisaties in Limburg (FGL) is de Limburgse Provinciale koepelorganisatie van en voor mensen met een lichamelijke of zintuiglijke beperking en/ of chronische ziekte.
Zij behartigt de belangen collectieve belangen van de bij haar aangesloten lidorganisaties.
UTRECHT De stichting CliŽntenBelang geeft onafhankelijke bouwtechnische adviezen op het gebied van toegankelijkheid. Door te laten zien wat toegankelijkheid eigenlijk inhoudt, wil CliŽntenBelang bijdragen aan een mentaliteitsverandering. CliŽntenBelang wil met inzet van bouwtechnische expertise de woon-, werk- en leefomgeving verbeteren. CliŽntenBelang vervult daarbij de rol van ambassadeur en gespecialiseerd kenniscentrum.
ZEELAND Klaverblad Zeeland komt op voor de belangen van gebruikers van zorg- en dienstverlening in de provincie Zeeland.
Terug naar overzicht Architectenbureau's

Architectenbureau Grootveld

 
Ouder Worden in Eigen Huis  
Terug naar overzicht Landelijke Organisaties
Bartimťus Adviezen op het gebied van verlichting en toegankelijkheid.
ErgoS Engineering ErgoS Engineering & Ergonomics integreert ergonomie expertise in ontwerpprojecten. Wij zijn vooral werkzaam in de procesindustrie, energiebedrijven, fabricage, ICT en gezondheidszorg. Een langjarige praktijkervaring en een uitgebreide ergonomie bibliotheek helpen ons om snel een passend antwoord op uiteenlopende ergonomievragen te geven.
Koninklijke Visio Adviezen op het gebied van verlichting en toegankelijkheid.
Natuur zonder drempels Groen & Handicap, het kenniscentrum voor een toegankelijke natuur voor iedereen.
Wij vinden het belangrijk dat iederťťn kan genieten van de natuur en kan meedoen met recreatieactiviteiten in de buitenlucht.
Deze site is gemaakt voor zowel de bezoekers als de beheerders van de natuurgebieden.
PBT Het Projectbureau Toegankelijkheid (PBT) maakt onderdeel uit van de Stichting ter bevordering van een Inclusieve Samenleving (SIS). Het PBT is op het gebied van toegankelijkheid het (technisch) adviesbureau van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad).
SEV De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) is er om innovatieve antwoorden te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. Dat doen we door op zoek te gaan naar vernieuwende, grensverleggende en oplossingsgerichte ideeŽn.
Toegankelijk Nederland Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft in samenwerking met het PGU en de NVVS het initiatief genomen om ťťn centrale database te ontwikkelen voor heel Nederland. Er dreigt momenteel een enorme versnippering te ontstaan door een wirwar van lokale websites met toegankelijkheidsinformatie. Allen met hun eigen zoekstrategie, toegankelijkheidsnormen en aanduidingen. Dit bemoeilijkt het zoeken voor de betrokkenen enorm.
www.toegankelijknederland.nl lost deze problemen op.
VACpunt wonen VACpunt Wonen is het kennis- en adviescentrum voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. Gebruikskwaliteit betekent dat de woning en woonomgeving geschikt zijn om alle dagelijkse activiteiten ongehinderd uit te voeren. VACpunt Wonen is tevens de overkoepelende organisatie van Adviescommissies Wonen! Zij ondersteunt het werk van deze lokale commissies. Daarnaast behartigt VACpunt Wonen de belangen van huiseigenaren en huurders in landelijke overlegorganen.
Vilans Vilans is hťt onafhankelijke kenniscentrum voor langdurende zorg.
Terug naar overzicht Gehandicapten Organisaties
Ieder (in) voorheen CG-Raad  
Nederlandse Vereniging Voor Slechthorenden  
VIZIRIS Viziris is de netwerkorganisatie van en voor mensen met een visuele beperking. Onder het motto 'Oog voor een toegankelijke wereld' werkt Viziris aan concrete oplossingen voor mensen met een visuele beperking
Astma fonds    
Terug naar overzicht  Fondsen
Nationaal Revalidatie Fonds  
Stichting Kinderpostzegels Nederland  
Ned. Stichting voor het Gehandicapte kind  
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten  
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton  
Nationale Stichting Stijgbeugel  
Terug naar overzicht Wonen
www.hetvierdehuis.nl Informatie over diverse woonvormen
www.levensloopbestendiginstalleren.nl Informatieve website van ISSO en Uneto/VNI over levensloopbestendig installeren
www.opplussen.nl Informatieve website m.b.t. het ĎOpplussení van woningen
www.ouderwordenineigenhuis.nl Informatieve website
www.plusinstallateur.nl Stichting Plusinstallateur m.b.t. het opplussen van woningen
www.sev.nl Innovatief wonen
www.smart-homes.nl Nationaal Kenniscentrum Domotica & Slim Wonen
www.technologiethuis.nu Website van techniek in de woning