pentekening landgoed Carabas te RockanjeTijdens mijn vervangende dienst (1980/1982) op Eemeroord, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, ben ik mij bewust geworden van het belang van een toegankelijke woon- en leefomgeving voor mensen met een fysieke beperking. Het is zo van zelfsprekend, dat je niet kan begrijpen, dat het aspect toegankelijkheid nog steeds niet is doorgedrongen bij beleidsmakers en ontwerpers. We leven wat dit aspect betreft nog steeds in de prehistorie.
Toen het PSGU en de Stichting Ondersteuning Musea in 1989 een onderzoeker zochten om de toegankelijkheid van musea in de provincie Utrecht in beeld te brengen voelde ik mij direct aangesproken om dit onderzoek te verrichten. In 1990 zijn de resultaten van dit onderzoek in het Nationaal Museum van Speeldoos tot Pierement aan de gedeputeerde mw T. Poortenaar-Sikkema overhandigd. Dit onderzoek heeft er voor gezorgd dat in de loop van de jaren vrijwel alle musea in de provincie Utrecht toegankelijk zijn geworden.

In 1990 ben ik bij het PSGU in dienst gekomen als 'bouwkundig adviseur toegankelijkheid'. Samen met de lokale Utrechtse gehandicaptenplatforms hebben wij invloed uitgeoefend op nieuwbouwprojecten en verbouwingen. Al onze onderzoeken hebben enerzijds de bruikbaarheid en toegankelijkheid van gebouwen en bestratingen verbeterd en anderzijds geleid tot wijzigingen van landelijk beleid en het ontstaan van nieuwe normen. Op het gebied van digitaliseren van gegevens hebben wij vanaf 1990 het voortouw genomen. Dit was nodig om de bestaande papieren informatie (rijen ordners) te ontsluiten en de informatie beschikbaar te kunnen stellen aan belanghebbenden. Voor 1990 was de functie alleen gericht op het tot stand brengen van aanpassingen. Na 1990 is de functie steeds meer gericht op inclusief denken en het ontwikkelen van informatie voor beleidsmakers en architecten en het ondersteunen van belangengroepen.

Tot 1998 werkten de Gehandicaptenraad nauw samen met de provinciale steunpunten, de landelijke overheid en organisaties als de NS en de PTT. Vanaf 1998 werden subsidies van de provinciale steunpunteningetrokken en moesten zij hun adviezen vercommercialiseren. Vanaf dat moment is de samenwerking volledig verdwenen. Ieder organisatie werkt sindsdien voor zichzelf en er wordt 'helaas' nauwelijks meer informatie gedeeld. Zelfs bij grote landelijke organisaties zien we dat het samenwerken en delen van informatie nauwelijks meer mogelijk is .....

Op verzoek van de provincie Utrecht is in 1995  de website www.batutrecht.nl ontwikkeld.  Via deze website wordt alle vergaarde kennis gratis en laagdrempelig verspreid. Gezamenlijk met de
Utrechtse gehandicaptenplatforms is een groot aantal richtlijnen met praktische tips geschreven, die via deze site beschikbaar worden gesteld. De richtlijnen worden zoveel mogelijk up-to-date gehouden.

De laatste ontwikkelingen richten zich op het gebied van de woningbouw. Al jaren zijn landelijke organisaties met dit onderwerp aan de slag, maar de kwaliteit van nieuwe woningen is nog ver onder de maat. De wetgever heeft al in 1994 vastgesteld dat woningen bezoekbaar moeten zijn voor rolstoelgebruikers. Helaas wordt er nauwelijks gehandhaafd en zijn er vrijwel geen nieuwbouwwoningen die wat betreft toegankelijkheid aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen.
Nederland heeft het VN verdrag getekend, de wet staat niet toe dat men maatregelen neemt die tegen dit verdrag in gaan. Het lijkt erop dat de wetgever dat wel heeft gedaan met het Bouwbesluit........


Binnen mijn baan ben ik adviseur, constructeur, architect, kunstenaar, leraar en luisteraar.
Ik geniet elke dag weer van mijn werk en van alle mensen waar ik contact mee heb.  

(Job) J.J.M. Haug is sinds 1990 werkzaam als bouwkundig adviseur toegankelijkheid

tot 2012 voor de Provincie Utrecht
vanaf 2014 voor het Solgu (Stedelijk Overleg Lichamelijk Gehandicapten Utrecht)

Opleidingen

1978-1980 Architectenbureau Pijper & Heck te Bloemendaal.
1980-1982 Groepsleider op Eemeroord tegenwoordig Sherpa (vervangende dienstplicht).
1982-1987 Diverse activiteiten
1987-1989 Groepsleider 'creativiteit' Dr Dentz Stichting Maarssenbroek
1990-        Bouwkundig adviseur toegankelijkheid