Bouw Advies Toegankelijkheid

BAT is een kenniscentrum dat oorspronkelijk is opgezet door het Provinciaal Gehandicaptenplatform Utrecht (koepel van lokale gehandicapten platforms). 
Omstreeks 1975 heeft de provincie Utrecht een adviseur aangesteld om de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving
te bevorderen. Vanaf 1990 is Job Haug aangesteld als bouwkundig adviseur toegankelijkheid om deze kennis te ontwikkelen en te verspreiden. In de loop van de jaren is deze functie door de provincie Utrecht bij verschillende organisaties ondergebracht (POGmu, PGU, PSGU, SMVO, Combi95, BAT en tot mei 2012 bij CliŽntenBelang Utrecht). Om te voorkomen dat de functie onzichtbaar werd, is in 1998 gekozen om de naam 'BAT' aan de functie te koppelen.

BAT is opgericht en wordt instand gehouden door ervaringsdeskundigen en staat  voor hun belangen ! BAT denkt mee over bouwplannen en beoordeelt bestaande objecten op toegankelijkheid. Maar BAT doet meer dan dat ! Omdat het belang van toegankelijkheid nog onvoldoende wordt onderkend, is er veel zendingswerk te doen. Door te laten zien wat toegankelijkheid nou eigenlijk inhoudt, wil BAT bijdragen aan een mentaliteitsverandering. Want iemand die ziet hoe het beter kan, zal het niet gauw meer slechter doen.
BAT timmert samen met veel vrijwilligersorganisaties waaronder gehandicaptenplatforms en WMO-raden  aan de weg om toegankelijkheid de plaats te geven die het verdient. 

BAT adviseert en ondersteunt de stichting Groen & Handicap en heeft samen met hen een website opgezet over toegankelijke wandelpaden www.natuurzonderdrempels.nl 
Job Haug is inmiddels bestuurslid van deze stichting. BAT stelt zijn expertise via deze website gratis ter beschikking aan alle mensen die de fysieke woon-, werk- en leefomgeving proberen te verbeteren. Veel adviezen aan particulieren worden gratis gegeven. Voor een beperkt aantal opdrachten, onder andere gemeenten, worden wel kosten in rekening gebracht. Deze inkomsten stellen BAT in staat de website regelmatig te onderhouden.

OPDRACHTGEVERS