Checklisten
Klik op de titel

 
Invoeren gegevens op Wheelmap
dd 01-10-2018

Met deze checklist kunt u de mate van de toegankelijkheid van gebouwen en locaties bepalen nodig voor het invoeren van gegevens op de internationale website www.wheelmap.org.

Bestaande woningen
dd 04-08-2019

Met deze checklist kunt u de mate van de toegankelijkheid van bestaande woningen bepalen. Ook krijgt u inzicht welke maatregelen de score kunnen verhogen (opplussen). Deze checklist is in 2007 door BATmet de Stichting Integratie Gehandicapten Wijk bij Duurstede(SIGW) en studenten ergotherapie van de HAN ontwikkeld. Naar aanleiding van een onderzoek in 2017 voor WOONSTAD Rotterdam is deze checklist herzien.In 2019 zijn een aantal vragen helderder geformuleerd.

Winkels & winkelcentra
dd 27-05-2018

Aangepast aan de criteria van www.wheelmap.org
Met deze eenvoudige checklist kunt u de toegankelijkheid van de winkelcentra testen. Deze lijst is in 2013 met de Duwgroep Leusden ontwikkeld. Voor een cursus 'Toegankelijkheid' voor de Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid Nunspeet en (PWT) en voor Platform Gehandicapten Westland heeft BAT deze checklist herzien.

Straten
dd 14-12-2016

Met deze eenvoudige checklist kunt u de toegankelijkheid van voetpaden in straten toetsen. Deze lijst is in 2000 ontwikkeld. Voor een cursus 'Toegankelijkheid' voor de Plaatselijke Werkgroep Toegankelijkheid Nunspeet en (PWT) en voor Platform Gehandicapten Westland heeft BAT deze checklist herzien.

Nieuwbouw (vragenlijst)
dd 20-01-2017

Aan de hand van deze vragenlijst kan zelfs iemand die geen tekeningen kan lezen samen met de architect het plan controleren op een minimale mate van toegankelijkheid.

Nieuwbouw (lijst per ruimte)
dd 04-11-2016

Een lijst waarin de opdrachtgever samen met de architect kan aangeven welke ruimten toegankelijk moeten zijn.
Deze lijst is in opbouw. Het is de bedoeling dat de opdrachtgever vooraf deze lijst invuld voor de ruimten die er moeten zijn. Gedurende het ontwerpproces tot aan het vaststellen van het definitief ontwerp (bestek en bestektekeningen) zal deze lijst voortdurend ge-update moeten worden. Deze lijst kan gebruikt worden als toets bij oplevering. 

Bestaande gebouwen
dd 22-08-2005

Eenvoudige checklist om de Landelijke Toegankelijkheids Code 'LTC' vast te stellen van een willekeurig gebouw.

Praktijkruimten 1e lijnszorg
dd 11-02-2009

Eenvoudige checklist (in concept fase) om de mate van toegankelijkheid van een praktijkruimte vast te stellen. Denk aan een praktijk van een huisarts, tandarts of fysiotherapeut. De checklist is eind 2008 gemaakt en wordt op dit moment uitgetest.

Kerkgebouwen
dd 22-08-2005

Eenvoudige checklist voor de toetsing van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van kerkgebouwen gemaakt in opdracht van de stichting 'Kom Beter Binnen'.

Stembureaus
dd 10-05-2005

Eenvoudige checklist voor de toetsing van de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van de stemlokalen.

Festivals & Evenementen
dd 23-06-2011

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft BAT onderzocht hoe 'toegankelijkheid' ingebed kan worden bij festivals & evenementen. Bij het onderzoek zijn de wensen van gebruikers in beeld gebracht en is een digitale checklist gemaakt met een verwijzing naar foto's met suggesties.
Hiernaast vindt u de checklist met voorbeelden, die in opdracht van de gemeente Utrecht is gemaakt.
Allerbelangrijkste advies is,

  • Verplicht de aanvrager van een festival of evenement om vooraf aan te geven hoe de toegankelijkheid gerealiseerd wordt.
  • Verplicht de aanvrager van een festival of evenement om via alle publicaties te melden welke voorzieningen zijn getroffen voor mensen met beperkingen.
Kampeerterreinen
dd 27-10-2011

Naar aanleiding van de uitgave van het wenkenblad 'Kampeerterreinen' doen wij onderzoek naar toegankelijke kampeerterreinen.

Toetsen van wandelpaden
dd 19-02-2016

Steeds vaker worden er wandelroutes in parken en natuurgebieden bedacht voor gehandicapten. Maar voor welke doelgroep zijn deze paden geschikt? Groen & Handicap heeft samen met BAT een eenvoudige methode ontwikkeld om te meten voor welke doelgroep wandelpaden geschikt zijn. Deze checklist is nog in ontwikkeling en wordt momenteel uitgeprobeerd in de provincie Overijssel.

Bushaltes
dd 27-10-2011

Omdat met heel veel subsidie ongeveer de helft van de bushaltes is aangepast, is het zinvol om het werk van de overheid te controleren. Zijn de haltes nu echt bruikbaar voor een rolstoelgebruiker of een blinde. Met deze praktijktoetst kunt u zelf de basisvoorwaarden toetsen. Wij hebben inmiddels grote aantallen 'dure aangepaste' bushaltes gezien die niet bruikbaar zijn.