NEN 1814

Normbladen zijn documenten met richtlijnen die geschikt zijn om vast te stellen in beleid en voor te schrijven in overeenkomsten.
De wetgever kan normbladen toepassen voor wetgeving.

Het Nederlands Normalisatie Instituut heeft voor de Toegankelijkheid van buitenruimten, gebouwen en woningen in november 2001 het normblad NEN 1814 ontwikkeld. Dit normblad is een bouwkundige vertaling van de uitgangspunten uit het Handboek voor Toegankelijkheid 3e druk.
Dit normblad is weliswaar sterk verouderd en behoeft snel een herziening, maar het is het enige normblad waar wij op kunnen terugvallen !

In de NEN 1814 wordt het begrip toegankelijkheid uitgewerkt in drie prestatie niveau's: 

 
Het Bouwbesluit dat de basis vormt voor het verlenen van bouwvergunningen verwijst naar verschillende Nederlandse normen. Helaas wordt in het Bouwbesluit nergens verwezen naar de NEN 1814 en is dit normblad niet van kracht voor nieuwe gebouwen. 
De NEN 1814 wordt pas van kracht op een bouwwerk wanneer betrokken partijen zelf de norm van toepassing verklaren. 
 

BAT raadt iedere opdrachtgever (overheden en particulieren) aan om in de overeenkomst met de ontwerper (architect) een passage over toegankelijkheid op te nemen.
Meer informatie vindt u in de NEN flyer.