Woonkeur

Om de bruikbaarheid van nieuwe woningen voor mensen met een fysieke beperking te verbeteren zijn de afgelopen jaren richtlijnen, labels en keurmerken ontwikkeld.
Het ‘Aanpasbaar Bouwen', het ‘Senioren Label' en als laatste het ‘Woonkeur'.

Bij ‘Aanpasbaar Bouwen' was het doel dat alle woningen zo gebouwd zouden worden dat deze bezoekbaar zouden zijn door rolstoelgebruikers en dat deze met een kleine ingreep geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoners in rolstoelen.
 
Het Senioren Label had tot doel om een hoog toegankelijkheidsniveau van een enkele bouwprojecten te realiseren. In eerste instantie betrof het woningen voor ouderen, maar al spoedig werd gesproken over ‘Levensloopbestendige Woningen'. Het Senioren Label is een consumenten keurmerk. Uit het Senioren Label is het Woonkeur ontstaan.

Het Woonkeur is een certificaat dat na keuring door SKW Certificatie BV kan worden toegekend aan een woning of woongebouw. Ook het bij het Woonkeur gaat het om een beperkt aantal projecten. De eisen die Het Woonkeur stelt op het gebied van toegankelijkheid komen grotendeels overeen met de richtlijn ‘Aanpasbaar Bouwen' uit 1992 van de Nationale Woningraad. Een woning met het Woonkeur certificaat is een woning die geschikt is voor een bewoner in een handbewogen rolstoel of met een kleine scootmobiel. Informatie over woonkeur met de bijbehorende richtlijnen kunt u vinden op www.woonkeur.nl

Met de komst van het Senioren Label en Woonkeur is de doelstelling van 'aanpasbaar bouwen' om alle nieuwe woningen op een minimaal toegankelijkheidsniveau te realiseren helaas uit het oog verloren.

BAT heeft onderzoek gedaan naar de mate van toegankelijkheid van woningen. Er is onderzocht welk niveau bereikt kan worden zonder extra investeringen. Dit onderzoek met adviezen kunt u gratis downloaden (zie richtlijnen).
CliëntenBelang Utrecht streeft ernaar dat alle nieuwe woningen tenminste rolstoel bezoekbaar zijn.